/* Menu navigation */

Sơ đồ gian hàng các tầng của trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi

Sơ đồ tầng KING GROUP CENTER gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu được phân chia theo từng phân khu chức năng. 


Mặt bằng tổng thể của Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi


Mặt bằng tầng trệt của Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi


Mặt bằng tầng 1 của Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi